Dan-markering leverer professionel vejmarkering og vejstriber af høj kvalitet fra vores base i Gørding og rundt i hele Danmark.

Vigtigheden af klare og tydelige vejmarkeringer på kørebanen kan ikke understreges nok. Nedslidte vejstriber og mangelfuld vejmarkering på veje og pladser giver dårlig trafiksikkerhed – kørebaneafmærkning er et lige så afgørende tiltag for trafiksikkerheden i Danmark som fx autoværn, belysning og skilte.

Med ny- eller genmarkering sænkes risikoen for ulykker og uheld markant, da trafikanterne klart og tydeligt kan se, hvor de skal placere sig og hvordan de skal forholde sig til den øvrige trafik.

Dan-markering tilbyder trafik- og vejmarkering indenfor blandt andet:

 • Bymæssigt bebygget områder, landeveje, motorveje, etc.
 • Øvrige og private anlagte veje og arealer, etc.
 • Lufthavne, landingsbaner og havnearealer

Vejstriber og vejmarkering af høj kvalitet

Trafik- og vejmarkeringer udføres med termoplast, herunder også præfabrikerede produkter, samt med maling og tape, der alle har høj synlighed, også i mørkt og vådt føre. Som et alternativ monterer vi også såkaldte færdselssøm.

Slitage fra blandt andet tung trafik, salt, snerydning og lignende, stiller store krav til kvaliteten af vejmarkeringer og vejstriber. Derfor udfører Dan-markering kun afstribning med materialer af høj kvalitet.

Du kan læse mere om produkterne under ”Kvalitet” i menulinjen.

Alle former for vejmarkering

Dan-markering udfører alle former for vejmarkering, eksempelvis:

 • Længde- midte- og tvær markering, både som plane striber og som profilerede striber
 • Symboler fx pile, handicap, fodgænger, anvisninger m.fl.
 • Tal og bogstaver
 • Farvede flader, fx blå cykelfelter
 • Bump, helleanlæg m.m.
 • Vejmarkering i forbindelse med afspærringer, vejarbejde m.m.

Øvrige former for trafikmarkering, vejmarkering og vejstriber

Rumlestriber og rumleriller (sinusriller)

Dan-markering anlægger rumlestriber af termoplast, typisk som kantlinjer ved eksempelvis motorveje og landeveje, men kan også anvendes som vejmarkering ved tættere bebyggede områder. Endvidere tilbyder Dan-markering udførsel af rumleriller (nedfræsede sinusriller) i samarbejde med ekstern samarbejdspartner.

Rumlestriber og rumleriller (sinusriller) forbedrer vejsikkerheden væsentligt og er samtidig en markant billigere løsning sammenlignet med andre trafiksikkerhedstiltag.

Færdselssøm

Dan-markering anlægger flere former for færdselssøm. Blandt andet en type søm er med reflektorer til montering på- eller til nedfældning i kørerbaneoverfladen ved eksempelvis vejforløb, der ønskes tydeligt markeret i mørke. Derudover tilbyder Dan-markering også runde stålsøm uden refleks (Ø85mm) til montering, indstøbning og nedfældning i underlag for markering af eksempelvis parkeringsarealer og lignende.

Taktilmarkering

Dan-markering udfører taktile markeringsløsninger, i blandt andet det offentlige rum, til gavn for synshandicappede (blinde, svagtseende m.fl.) og kognitivt svækkede trafikanter.

Blinde, svagtseende og andre personer med nedsat orienteringsevne er sårbare trafikanter, der har brug for ekstra hjælp, når de færdes i det offentlige rum. Et taktilt og visuelt ledelinjesystem består af ledelinjer samt retnings- og opmærksomhedsfelter, som kan mærkes med en blindestok og som har en tilstrækkelig lyskontrast i forhold til det øvrige underlag. Det er med til at skabe et sikkert og trygt miljø – særligt på områder, hvor den gående og kørende trafik mødes – og hjælper eksempelvis med at markere gangforløb til særlige interessepunkter, knudepunkter samt forhindringer eller eventuelle farer.

Parkeringspladser

Dan-markering opmåler, designer og leverer individuelt og specialtilpassede parkeringsarealer med afsæt i ønskede parkeringsbehov og lokale muligheder. Vi tilstræber altid at levere praktiske, flotte, moderne og sikre parkeringsforhold med høj funktionalitet og lang levetid. Det gælder både:

 • Udendørs parkering
 • Parkeringshuse,
 • og lignende

Indretning af parkeringsarealer, herunder pladsoptimering, kræver tydelige parkeringsbåse med god struktur, der lever op til gældende krav.

Midlertidig markering

Dan-markering tilbyder midlertidige løsninger indenfor trafikmarkering i forbindelse med eksempelvis omlægning af trafikken ved etablering af større vejarbejde, broarbejde, længerevarende afspærringer og lignende, med sigte på at sikre trafikreguleringer der på samme tid reducerer gener for trafikanter og øger sikkerhed ved vejarbejdet.

Vedligeholdelse, genmarkering og demarkering

De færdige vejmarkeringer kræver normalt ingen særlig vedligeholdelse, men eksempelvis trafikslam, striber fra dæk og salt m.m. kan sætte sig som et lag på vejstriber, ligesom at der ved eksempelvis mekanisk beskadigelse, oliespild osv., kan være behov for at reparere markeringerne. Dan-markering står naturligvis klar til at hjælpe med gode råd og hurtig service.

Dan-markering udfører også genmarkering af nedslidte, eksisterende trafikmarkeringer, ligesom at Dan-markering også udfører demarkering (fjernelse) af eksempelvis vejstriber, hajtænder og lignende.

Få lagt vejstriber eller en anden type vejmarkering nu

Ønsker du at vi kommer og hjælper dig med vejstriber, midlertidig markering eller andre former for vejmarkering? Så kontakt os i dag på tlf. 75 17 73 22, mail: info@dan-markering.dk eller via vores kontaktformular.

Vi ser frem til at høre fra dig.