Kvaliteten af vores produkter og udførelsen af vores arbejde, er det vigtigste konkurrenceparameter for os. Kvalitet er ensbetydende med holdbare produkter, der er udlagt og udført ensartet med præcision, som nøje stemmer overens med såvel kundekrav som myndigheds- og lovkrav.

"Professionelle og markeringsløsninger - vi gør det bedste"

Vi har i mere end 30 år udført såvel trafik- og vejmarkeringer som sikkerhedsmarkeringer og dekoration- og specialmarkering, der blandt meget andet kræver indgående kendskab til- og erfaring med trafiksikkerhed, infrastruktur og gældende lovgivning på områderne.

Dan-markering udfører markeringsløsninger med både termoplast, maling eller tape. Termoplast udgør hovedparten af de trafik- og sikkerhedsmarkeringer som Dan-markering udlægger. Uanset om der anvendes maling, tape eller termoplast, kan vores kunder være sikre på, at vi har udvalgt produkterne ud fra mange års erfaring med konsistens og holdbarhed.

Vi indkøber produkterne hos førende producenter i Europa.