Dan-markering benytter maling til både permanent og midlertidig afstribning, da det har visse fordele sammenlignet andre produkter.

Udendørs benyttes maling som permanent afstribning på veje, der kun er udsat for et minimum af slid eller på veje med gamle belægninger, idet det er en billig måde at vedligeholde vejmarkeringen. Herudover er maling ofte det foretrukne materiale ved midlertidig afstribning, hvor der kort tid efter skal lægges nyt asfaltslidlag ovenpå.

Indendørs er maling mange gange det foretrukne materiale i eksempelvis p-kældre samt i lagerbygninger og produktionsarealer med eksempelvis robot- og/eller truckkørsel, idet maling ikke efterlader en stribe med 2-3 mm’s overhøjde. Endvidere anvendes maling også i nogle lufthavne, hvor termoplast ikke ønskes, blandt andet på grund af risikoen for fragmenter i luften.

Maling har den særlige egenskab, at den har en god vedhæftning på fliser og sten og ikke kræver primer.